Byggstart för banbrytande radioteleskop i Onsala

Vid Onsala rymdobservatorium i norra Halland tas nu de första spadtagen för ett radioteleskop som ska ge astronomer en helt ny bild av universum. Markägare och kommun har gett klartecken och den svenska delen av det gigantiska och banbrytande europeiska radioteleskopet LOFAR börjar nu byggas.

Chalmers LOFAR-station blir det största nya radioteleskop som byggs i Sverige sedan 1970-talet. När teleskopet är i drift kommer det att kunna ge svar på hur universum utvecklades under de första miljonerna år efter big bang.
LOFAR (Low frequency array eller lågfrekvens-uppställning) är ett nytt slags radioteleskop som är anpassat för att kunna registrera mycket långa radiovågor från rymden (våglängd 1,3 till 15 meter). Teleskopet öppnar därmed upp ett nytt fönster mot universum för astronomer.
– Det blir början på en ny tid för Onsala rymdobservatorium, säger Hans Olofsson, professor vid Chalmers och föreståndare för Onsala rymdobservatorium. Vi är stolta att vara en del av ett av de mest spännande astronomiska projekten i världen.
Teleskopet i Onsala blir den svenska stationen i det toppmoderna europeiska radioteleskopet LOFAR, som kommer att göra det möjligt för astronomer att se de dimmor av vätgas som fyllde universum under dess första två hundra miljoner år. Dessutom kommer det kunna avbilda områdena kring de supertunga svarta hålen i mitten av närliggande galaxer.
Radiovågorna fångas in av hundratals mindre antenner och görs om till digitala signaler som sedan transporteras till kraftfulla datorer över fiberkablar. Datorerna gör sedan det största arbetet och skapar bilder av astronomiska objekt.
Den svenska LOFAR-stationen är en av åtta som just nu byggs och projekteras runt om i Europa. Stationerna kompletterar teleskopets kärna som ligger nära Groningen i Nederländerna. Onsalas LOFAR-station kommer att bestå av 192 små antenner som tillsammans fångar upp radiovågor från rymden. Signalerna som registreras transporteras via direkt fiberlänk till Nederländerna där de kombineras med de andra stationernas data.
Med stationen i Onsala blir LOFAR:s teleskopnätverk större. Det gör att det kan uppnå bättre synskärpa än som tidigare varit möjligt för så långa radiovågor. Tillsammans med stationerna i Frankrike, Tyskland och England ser den jämna fördelningen av stationer till att bilder från LOFAR blir både skarpa och jämna.
Radioteleskop har traditionellt sett ut och fungerat som stora parabolantenner. Att kunna fånga upp långvågiga radiosignaler från rymden med en parabolantenn skulle kräva omöjligt stora teleskop. Istället har astronomer och ingenjörer utvecklat sätt att samla ihop signaler från många teleskop på olika ställen. När LOFAR:s alla stationer är klara kommer de att fungera som ett enda stort teleskop med en 1500 kilometer bred antenn.
Invigning av stationen planeras till sommaren 2011. LOFAR-stationen blir då det största nya radioteleskop som byggts i Sverige sedan 1976 då 20-meters teleskopet inrättades vid Onsala rymdobservatorium.

Comments are closed.