Brist på lysdioder i år

Den globala tillgången av ljusemitterande dioder (LED) står inför en bristsituation under 2010 och året kan sluta i en akut brist på tillgång till komponenter om inte tillverkningskapaciteten höjs, varnar iSuppli Corp.

ISuppli hänvisar till att förra årets efterfrågan på lysdioder kom farligt nära industrins totala kapacitet på 75 miljarder komponenter och att många LED-tillverkare utnyttjade nära 100 procent av sin kapacitet. Det totala LED-åtgången nådde 63 miljarder enheter under 2009, en uppgång från 57 miljarder 2008.
– Det står klart att efterfrågan överträffar tillgången. Med en prognostiserad tillväxt på marknaden för lysdioder på procentuellt dubbla siffror för åtminstone de närmaste tre åren, inklusive 2010, förutser iSuppli att en drastisk bristsituation kan uppstå i år om inte ytterligare produktionskapacitet tillförs för att möta efterfrågan, säger Jagdish Rebello, senior director och principal analyst för wireless research vid iSuppli.
Orsaken till den uppkomna situationen är bland annat att lysdioder används inom allt fler tillämpningar. Tillverkare av stora LED-skärmar förutses drabbas värst av bristen på lysdioder. LED-industrins två stora industrier, Aixtron i Tyskland och Veeco Instrument i USA planerar att fördubbla sin produktionskapacitet fram till det fjärde kvartalet 2010, jämfört med 2009.
ISuppli menar att LED-industrin har vidtagit åtgärder för att kraftigt öka produktionskapaciteten inom områden såsom råmaterial, Wafer och chipproduktion, paketering och leveranstest, men att det kommer att ta tid.

 

Comments are closed.