Bredbandsanvändare efterlyses till studie

En EU-studie av bredbandshastigheter söker fler frivilla i Sverige. Cirka 1 000 är anmälda men ytterligare 2 750 personer sökes. Neelie Kroes, EU-kommissionär för den Digitala Agendan, stöttar studien som ska fastställa den verkliga bredbandshastigheten som levereras till konsumenter i samtliga 27 EU-länder.

Resultatet ska hjälpa EU att bestämma över en nio miljarder stor investering inom höghastighetsbredband för att stödja den europeiska Digitala Agendan och bygga upp en global standard i form av den kvalitet och service som erbjuds konsumenterna.

– Alla inom EU borde ha möjlighet att utnyttja det öppna och lagliga internet, utan gömda restriktioner eller lägre hastigheter än vad de har blivit lovade. Vi behöver inhämta förstahandsinformation från europeiska konsumenter om den faktiska kvaliteten på deras bredbandsåtkomst. Med dessa uppgifter kan vi lätt se vilka länder som har varit mest framgångsrika och vilka länder som ligger efter, och göra det möjligt att stötta och investera där det som mest behövs, säger Neelie Kroes, EU-kommissionären med ansvar för den Digitala Agendan.

Studien kommer att mäta bredbandshastigheten exakt genom att ge en panel av frivilliga en enhet som kopplas till bredbandet, som i sin tur rapporterar mätningarna till försöksarrangörerna. För att erbjuda statistiskt representativt urval kräver studien totalt över 100 000 frivilliga.

Deltagande
För att delta behöver bredbandskonsumenterna i Sverige bara registrera sig på http://www.samknows.eu/. Strax därefter kommer de att få sig tillsänt en liten, för ändamålet byggd ”Whitebox”. En enhet som kopplas till internet. När personerna inte använder sitt bredband kör ”Whitebox” en serie automatiserade tester för att mäta hastighet och prestanda på uppkopplingen.

Den Europeiska Kommissionens studie leds av SamKnows, ett företag specialiserat på bredbandsmätningar.

– SamKnows har arbetat inom nationella områden med liknande projekt för mätningar. Vår vision är att skapa en global standard för bredbandsprestanda. I Europa hoppas vi bygga en stark panel med förespråkare för konsumenterna för att undersöka ämnen som berör internet på lång sikt. Vi hoppas att möjligheten att lyfta fram bredbandsstandarden och den service de får, liksom möjligheten att attrahera en betydande investering till landets infrastruktur, kommer att motivera mängder av frivilliga att delta i programmet, säger Alex Salter, vd för SamKnows

Projektet är specialutformat för att ge en klar bild över hastigheter och tillförlitlighet på nätservicen hos EU-medlemmarna. Internetleverantörer, myndigheter och framför allt konsumenterna kommer att få tillgång till resultaten när de är klara.

Comments are closed.