Bredband via satellit

Eutelsat Communications lanserar Tooway, sin tjänst för bredband via satellit, i Sverige. Tjänsten kan ge bredbandsuppkoppling i områden och på platser i Sverige med dålig bredbandstäckning.

Enligt PTS har 4 procent av Sveriges fasta bredbandsabonnenter en uppkoppling som är långsammare än 2 Mbit/s och 37 procent har mindre än 10 Mbit/s. Det gör Tooway till ett intressant alternativ för fler än man kan tro.
Tjänsten finns i fyra olika “paket”: S, M, L och XL. M, L och XL ger upp till 20 Mbit/s nedladdningshastighet och 6 Mbit/s upp (hastigheten för S-paketet är lägre). Mottagaren får sin uppkoppling med hjälp av ett modem och en parabolantenn som är 77 cm i diameter. Uppkopplingen sker mot KA-SAT, som är Europas mest kraftfulla satellit.
Tooway kommer att säljas i Sverige av RB Communication. Priset i konsumentled blir 200 kronor per månad för S-paketet. Priset på XL-paketet är satt till strax under 500 kronor per månad. I XL-paketet ingår 30 GB data och obegränsad trafik nattetid.
Steve Petrie, säljchef för norra Europa på Eutelsats bredbandsenhet, säger i en kommentar:
­ Svenska hushåll i glesbefolkade områden kan nu få en bra och stabil bredbandsuppkoppling. Vår tjänst är idealisk för de som bor i glesbygd eller områden med dålig 3G- och 4G-täckning och dessutom inte i närheten av ett stadsnät eller någon annan typ av fast bredbandsuppkoppling.

Comments are closed.