Bredare utbud av elmotorer

Med början den 1 april 2009 är Aratrons motoravdelning en del av Compotech Provider AB. I och med sammanslagningen blir Compotech störst på elmotorer i Sverige.

Aratron är liksom Compotech ett helägt dotterbolag inom AddTech-koncernen. För att ytterligare förstärka Compotechs motoravdelning har man valt att samla alla varumärken inom motorer och drivers hos Compotech. Många av företagets lösningar är redan idag kundunika, och genom sammanslagningen kan man nu leverera ännu mer komplexa motorlösningar.
Företaget har för avsikt att växa, i första hand i Baltikum och Polen.

Comments are closed.