Bränsleceller i fordon

Morphic Impacts testcenter i Tokyo har erhållit en order på ytterligare tre test- och verifieringsplattformar från en av världens fem största fordonstillverkare. Ordern innebär ett betydelsefullt steg på väg mot massproduktion av flödesplattor till bränsleceller.

I februari, 2008 etablerade Morphic Impact ett teknologicenter i Shin-Yokohama utanför Tokyo i Japan. Samtidigt kommunicerades att en av världens fem största biltillverkare bokat anläggningen för att producera provserier av bränslecellsplattor till bilar. Samarbetet följer en strukturerad plan och omfattar ett antal steg i form av test- och verifieringsplattformar. De första två plattformarna, tillverkade under våren har nu framgångsrikt passerat de kritiska kvalitetstester som ingår i projektplanen.
Som en följd av detta har kunden placerat en ny order på ytterligare tre plattformar. Plattformarna ska tillverkas och levereras under hösten för att sedan utvärderas av kunden under första kvartalet 2009.

Comments are closed.