Brakförlust för Sony Ericsson under Q4 2011

Sony Ericsson rapporterar en storförlust på drygt 247 miljoner euro för helåret 2011 varav 207 miljoner euro för företagets fjärde kvartal, Q4 2011. En förlust som orsakar Ericsson att gå ut med en vinstvarning. Ericssons del av förlusten blir runt1,1 miljarder kronor.

Resultatet före skatt blev -207 miljoner euro och försäljningen stannade vid 1,3 miljarder euro för kvartalet, en nedgång med 16 procent på årsbasis (jft m. Q4 2010) och 18 procent jämfört med föregående kvartal. Antalet levererade enheter under kvartalet stannade vid 9 miljoner, en 20-procentig minskning på årsbasis och en 5-procentig minskning jämfört med föregående kvartal. Nedgången på årsbasis och den sekventiella nedgången återspeglar ett betydligt lägre antal levererade telefoner, som delvis uppvägdes av en ökning av levererade smarttelefoner. Sony Ericsson har hittills levererat 28 miljoner Xperia smarttelefoner. Genomsnittligt försäljningspris (ASP) för kvartalet uppgick till 143 euro för kvartalet, en ökning med 5 procent på årsbasis men en nedgång på 14 procent jämfört med föregående kvartal.

– Fjärde kvartalets resultat återspeglar en hård konkurrens, ogynnsamma makroekonomiska förhållanden och effekterna av naturkatastrofen i Thailand. Vi anpassar vår verksamhet för att driva lönsamhet och möta kundernas behov. Trots dessa utmaningar under helåret 2011 har vi flyttat vår verksamhet från featuretelefoner till smarttelefoner, och vår försäljning av Androidbaserade smarttelefoner ökade med 65 procent under kvartalet på årsbasis. Xperia-portföljen, inklusive den nyligen lanserade Xperia NXT-serien, kommer att fungera som en hörnsten i vår uppsättning av smarttelefoner under 2012, säker Bert Nordberg, vd för Sony Ericsson, i ett pressmeddelande.

I december 2011 lanserade Sony Ericsson ett omstruktureringsprogrammet, inbegripet globala personalminskningar för att minska kostnaderna och ökad konkurrenskraft. Omstruktureringskostnader för kvartalet var 93 miljoner euro och programmet beräknas vara avslutat i slutet av 2012.

Sony Ericsson uppskattar att dess andel av den globala Androidbaserade marknaden för smarttelefoner var 10 procent fäknat i i volymer och 7 procent i värde under kvartalet och 10 procent i volymer och 10 procent i värde för helåret 2011.

I oktober 2011 meddelade Sony Corporation Ericsson att Sony kommer att förvärva Ericssons andel i Sony Ericsson och att Sony Ericsson kommer att bli ett helägt dotterbolag till Sony. Transaktionen förväntas slutföras i slutet av januari till februari och är föremål för sedvanliga villkor, såsom godkännanden från tillsynsmyndigheter.

Comments are closed.