Bra avslutning för Enea

2009 blev ett tungt år för Enea, åtminstone till att börja med. Omsättningen för året minskade med 15 procent. Men året avslutades med företagets hittills största affär.

Annars präglades 2009 av besparingar och omstruktureringsprogram. Den minskade omsättningen beror på minskade royalties från telekomkunder samt en vikande efterfrågan på konsulttjänster. Resultatet har däremot förbättrats under året från en förlust under första kvartalet till en rörelsemarginal på 8,5 procent före engångsposter för  fjärde kvartalet.
För helåret minskade omsättningen från 917,6 miljoner kronor till 777,7 miljoner. Resultatet efter skatt minskade från 88,3 miljoner till 4,2 miljoner.

Comments are closed.