Bra 2010 men ett osäkert 2011 för PV-moduler

Sett till resultaten från ett antal stora tillverkare av solcellsmoduler är Q2, 2010 upplagt för ett nytt rekord på marknaden för PV-moduler. Men nästa år blir mycket osäkert, enligt IMS Research.

Leveranserna av solceller nådde totalt 4,9 GW under Q2 i år, en tillväxt med 284 procent jämfört Q2 i fjol, enligt marknadsundersökningsföretaget IMS Research nyligen släppta rapport. Mer än hälften av alla leveranser gick till anläggningar i Tyskland.

Under det första halvåret i år har leveranser motsvarande 8 GW installerats, en ökning med en faktor 3 jämfört med första halvåret 2009.

EMEA-länderna mottog runt 90 procent av alla leveranser under kvartalet, en marknadstillväxt på mer än 300 procent, också det jämfört med i fjol.

Marknaden i Amerika fördubblades och alla regioner visar upp en imponerande tillväxt, enligt IMS Research.

Enligt PV research director Ash Sharma slogs ett nytt rekord under kvartalet med dess installerade 4,9 GW, 30 procent över det tidigare rekordet från Q4 2009 och IMS Research prognos pekar mot nyinstallationer av PV-moduler på totalt nästan 15 GW för helåret 2010.

Men en kraftig nedgång förväntas på marknaden inom EMEA under 2011 jämfört med i år. Några saker sticker omedelbart ut i rapporterna för Q2, enligt, IMS Research.

Kostnaderna för PV-moduler sjunker. Med tanke på att ”feed-in tariffs” (FIT) till elnätet och incitamentsystemen på de större PV-marknaderna, som exempelvis Tyskland, förväntas fortsätta minska, kanske snabbare än någon kunde förvänta sig jämfört med för ett år sedan, är det ingen överraskning att leverantörerna fokuserar på att minska kostnader. Det här är förstås viktigt för att behålla konkurrenskraftiga priser och lönsamhet i en bransch som drivs av en önskan att bli oberoende från de subventionssystem som finns idag.

First Solar blev kända för sin tillverkning till låga kostnader och gjorde ingen besviken under Q2 2010, genom att minska sina kostnader med ytterligare 8 procent, ner till 0,74 dollar per watt till följd av bättre ”genomströmning”, ökad effektivitet och minskade materialkostnader, enligt IMS Research.

Som en följd av ökande volymer och hög utnyttjandegrad förutspår IMS Research att produktionskostnaderna kommer att sjunka ytterligare under Q3 2010. Men eftersom utbudet av wafers fortsättningsvis är begränsat kommer tillverkare av kristallina celler få ökade kostnader för råmaterial, och lämnar därmed över ett visst övertag till tunnfilmstillverkare såsom First Solar samt gör det svårare att ytterligare minska kostnaderna, åtminstone i ett kort perspektiv.

Men faller verkligen priserna på moduler? En annan osannolik trend i det underlag som IMS Research samlat in från asiatiska och amerikanska leverantörer visar på en minskning av ”factory-gate”-försäljningspriser. Det är förvisso ovanligt med tanke på dagens skyhöga efterfrågan och begränsade utbud. Men ändå rapporterar dessa leverantörer en minskning av intäkterna per PV-modul som säljs men det har inte resulterat i någon prissänkning (på grund av valutakursförändringar) från grossister, distributörer eller för slutanvändare. Så en viss försiktighet måste iakttas när man analyserar dessa företags Q2-resultat och deras genomsnittliga pris (ASP), enligt IMS Research. ”Ett lägre rapporterat ASP betyder inte nödvändigtvis att ASP har blivit lägre”.

Även om Europa utgjorde 82 procent av alla PV-installationer under Q2 2010 levererades den stora majoriteten moduler av företag från länder med en annan valuta än euro. Valutafluktrationer under de senaste kvartalen har resulterat i stora skillnader i det värde som tillverkarna levererar för och de intäkterna som realiseras från försäljningar.

Kinesiska tillverkare av kristallina celler och moduler som till exempel Solafun meddelade nyligen att det genomsnittliga försäljningspriset (ASP) för deras PV-modul minskat med 6,8 procent under andra kvartalet till RMB 11,19/W.  Men omräknat till euro, i vilket deras huvudsakliga intäkter genererades (Tyskland, Italien, Belgien och Frankrike stod tillsammans för över 80 procent av företagets leveranser) är sanningen den att ASP ökade med 3,1 procent.

Även om värdeminskningen av euron (mot USA-dollarn och kinasiska renminbi) negativt påverkat många tillverkare av moduler kommer europeiska leverantörer att, åtminstone tillfälligt, uppskatta stödet i deras kamp att vara prismässigt konkurrenskraftiga på hemmaplan mot den aggressiva prissättningen från deras asiatiska konkurrenter.

Andra halvan av 2010 och vad händer härnäst? Det finns nästan ingen osäkerhet avseende efterfrågan under andra halvan av innevarande år och 2010 kommer att bli ytterligare ett fantastiskt år för industrin. Leveranserna av PV-moduler beräknas öka med 60 procent mer än under 2009 och nå 15,6 GW.

Systemintegratörer och projektutvecklare fortsätter att skynda på att realisera anläggningar ända fram till slutet av året. Särskilt i Tyskland, trots den senaste sänkningen av EEG (Erneuerbare Energien-Gesetz) och ytterligare neddragningar som sker 1 oktober och 1 januari. Som ett resultat kommer modulleveranserna enligt prognosen att öka till mer än 4 GW Q3 2010 för att slutföra och ansluta anläggningarna till nätet i slutet av året. Priserna på kristallina moduler förväntas bli relativt opåverkade av ytterligare FIT-minskningar i Tyskland och väntas öka något (i euro), på grund av den starka efterfrågan.

Efter 2010 är situationen inte lika klar och frågor kvarstår över hur branschen kommer att reagera på multipla FIT-reduceringar på de största europeiska marknaderna in emot 2011. En stark koncensus är uppenbar på marknaden idag: att vi kommer att få se ytterligare ett ohälsosamt fall i efterfrågan (liknande raset under tidigt 2009 efter frånfället av den spanska marknaden) och en återgång till säsongsvariationer.

IMF Research förutspår att installationerna inom EMEA kommer att minska med 80 procent efter Q4 1010. Med det, i kombination med en kapacitet som rampats upp till maximum för att hantera den starka efterfrågan under Q2 2010, förutses en snabb vändning av dagens obalans mellan tillgång och efterfrågan, och de genomsnittliga priserna för PV-moduler förväntas påbörja en fallande trend igen.

En leverantör med en mer optimistisk prognos för det nya året är enligt IMS Research First Solar. Tunnfilmleverantören meddelade nyligen att företaget planerar för att bygga system för 500-700 MW under 2011. Till följd av sitt köp av projektutvecklaren Next Light planerar First Solar att inleda bygget av en mycket stor 290 MW kraftanläggning före slutet av 2010 och installera moduler för den under hela 2011.

En sak är dock säker: de flesta håller med om att efterfrågan under 2011 inte kan bli lika kraftig som under 2010 och om så är fallet, har inte alla leverantörerna råd att vara lika optimistiska som First Solar, enligt IMS Research.

Comments are closed.