Blyfria lödningar – en utmaning i krävande tillämpningar

Swerea KIMAB, (KTH-området i Stockholm) anordnar den 21 april ett seminarium som tar fasta på de utmaningar som övergången till blyfri lödning skapar i krävande applikationer. Ämnet är fortfarande högaktuellt eftersom de flesta tillverkare av elektronikprodukter i Sverige ännu är undantagna från förbudet att använda bly i elektronik enligt ELV- och RoHS-direktiven.

ELV-direktivet (End of Life Vehicles), som gäller för fordon med vikt mindre än 3,5 ton, medgav undantag ursprungligen fram till och med utgången av 2010. Den 23 februari i år godkände EU-parlamentet en förlängning av undantaget som innebär att elektronik i fordon som typgodkänds före den 1 januari 2016 får innehålla bly. Skälet till undantagen är att det inte finns tillräckligt underlag för att kunna införa blyfri produktion av produkter som kräver hög tillförlitlighet.
Övergången till blyfri produktion av konsumentprodukter har dock lett till att det blir allt svårare att få tag på komponenter med tennbly i pläteringar och lodkulor. De flesta företag tvingas därför att gå över till blyfri lödning trots undantagen i RoHS- och ELV-direktiven.
Alternativen är att försöka köpa blyade komponenter på spotmarknaden eller att göra om blyfria komponenter till blyade. Att köpa på spotmarknaden medför hög risk för förfalskade eller pirattillverkade komponenter. Det andra alternativet ger höga kostnader och risk för sämre tillförlitlighet.
Det innebär att vi hamnat i en situation där EU-parlamentet godkänt undantag från blyförbudet i RoHS och ELV, på grund av tillförlitlighetsproblem, samtidigt som marknadsförändringar tvingar fram en övergång till blyfri produktion.
Användningen av blyfria lod i kommersiella produkter visar att det är större risk för att få sprödbrott i lödfogarna vid snabba påkänningar, t ex om man tappar en produkt i golvet eller om den utsätts för snabba temperaturförändringar och vibration. Det pågår därför en kontinuerlig utveckling av nya lod som uppges minska risken för sprödbrott.
Seminariet kommer att fokusera på blyfri produktion av högtillförlitlighetsprodukter med lång förväntad livslängd. Richard Trankell kommer att berätta om Ericsson erfarenheter från införande av blyfri lödning. Lisa Nyström och Göran Ekman från Volvo AB respektive Stoneridge kommer att delar med sig av sina erfarenheter från fordonsindustrin: Lisa från en köpares perspektiv och Göran från en tillverkares.
Ett av de nya lod som rönt störst uppmärksamhet och som uppges minska risken för sprödbrott är SN100C. Lodet togs ursprungligen fram för våglödning men har i allt större utsträckning börjat användas för omsmältningslödning och som material i lodkulor. Josef Jost från Balver Zinn kommer att presentera erfarenheter från utvärdering av SN100C.
Medlem i EQS Centrum betalar ingen seminarieavgift. Övriga, 1 500 kr exklusive moms.
Anmälan till seminariet gör du via en elektronisk blankett som finns på www.swereaivf.se – gå in under kalendarium.
Sista anmälningsdag är den 16 april 2010. Anmälan är bindande och bekräftas via e-post.
Antalet platser är begränsat.

 

Comments are closed.