Bluetoothmodul med lågeffekt

Från Stollman kommer Bluemod+S, en smart Bluetoothmodul för tillämpningar som kräver extremt låg energiförbrukning.

 

Bluemod+S har stöd för Terminal I/O-profilen, vilket gör det möjligt att enkelt skapa en punkt-till-punkt-förbindelse. Modulen är bara 17x10x2,6 mm stor och klarar avstånd på ca 50 m.
Hårdvara och mjukvara för BlueMod+S är helt kompatibla med dualmode-modulen BlueMod+SR från Stollman. De bägge modulerna är därför utbytbara utan konstruktionsändringar.
Titta på modulerna hos Acal BFi Nordic AB i monter 77 på ECS

Comments are closed.