Vinstökning igen för Kitron

Kontraktstillverkaren Kitron uppvisar en ökning av lönsamheten för sjätte kvartalet i rad. Intäkterna ökade med 22,4 procent under det tredje kvartalet och vinsten efter skatt blev 22,8 miljoner norska kronor, en ökning från 4,8 miljoner NOK Q3 2014.

Kitrons intäkter under tredje kvartalet 2015 var 22,4 procent högre än föregående års Q3, och uppgick till 467,7 miljoner norska kronor (382,1). Tillväxten justerat för minskningen inom Offshore/marinsektorn var 32,5 procent.

Intäkterna inom marknadssektorn Försvar/Aerospace ökade med 71,4 procent, pådrivet av en order på militär kommunikationsutrustning som tillkännagavs under föregående kvartal. Medicinsk utrustning ökade med 27,2 procent pådrivet av aviserade kontrakt och ökad efterfrågan från befintliga kunder. Energi/Telekom var upp 51,7 procent, pådrivet av tillväxt i Nordamerika från befintliga kunder. Offshore/Marine backade med 60,4 procent, jämfört med tredje kvartalet 2014.

Comments are closed.