Bli en av SSF:s Forsknings-institutsdoktorander

SSF satsar 20 miljoner kronor på forskningsinstitutsdoktorander, FID-22. Bidragen ska gå till anställda på ett forskningsinstitut som vill ta en doktorsexamen inom naturvetenskap, medicin eller teknik.

Åtta projekt kommer att beviljas 2,5 miljoner kronor vardera där bidraget ska täcka medel för forskning och forskarutbildning för en doktorand som är anställd vid ett forskningsinstitut i samverkan med akademi. Bidraget löper under fyra till fem år och ska resultera i en doktorsexamen.

Syftet med utlysningen är att stödja excellent forskning inom SSF:s verksamhetsområden, att främja korsbefruktning mellan olika sektorer och att bidra till utbildning av strategiskt konkurrenskraftiga doktorer.

Programmet vänder sig till personer som inte redan är antagna till en doktorandtjänst.

Den som får bidraget ska under hela bidragsperioden vara till minst 80 procent anställd vid forskningsinstitutet. Det ska finnas två väl meriterade personer som handleder doktoranden under bidragsperioden, en vid lärosätet och en vid institutet. Handledaren vid institutet är sökande och blir projektledare för beviljat projekt. Lärosäte och institut ska vara verksamma i Sverige.

Projektet ska ha en styrgrupp bestående av minst de två handledarna. För att stärka ansökan kan också en bihandledare utses på ett samverkande företag eller klinik.

Sista ansökningsdag är 30 november 2022, kl. 14.00. Projektstart beräknas till tidigaste 1 augusti 2023 och senast den 31 december.

Hämta utlysningen här!

Comments are closed.