Besökarna strömmar till

Plötsligt hände det – registreringen av besökare tog fart på ett sätt som vi aldrig sett tidigare. Våra workshops blev fulltecknade på en vecka det mesta ser ganska fantastiskt ut.

Det mesta är alltså på plats när det gäller ECS och vi får tid att reflektera över hur mycket vi lärt oss på de år vi har jobbat med ECS och andra konferenser. Man lär sig mer och mer och finner att man begriper mindre och mindre.

Det är alltid med en viss stolthet som man publicerar programmet efter cirka 6 månaders arbete. Man tror alltid att nu kommer det att smälla till med besökarregistrering redan från början, men sedan kommer en förundran över att det inte händer. Målgruppen är överhopad med intressanta evenemang och det krävs mycket för att höja sig över mängden.

I år, som alla tidigare år, förväntar man sig samma utveckling och så plötsligt så händer det man hoppats på. Registreringen av besökare tar fart från början på ett sätt som vi aldrig sett tidigare.

Fyllda workshops
Workshops har vi tidigare haft med i programmet och det har ofta varit svårt att fylla dom trots att det är att begränsat antal lab-platser vi talar om. I år fulltecknades de flesta under första veckan. Vi satte in en extra workshop och den tog två dagar att fylla. För de som är intresserade kan man fortfarande sätta upp sig på väntelista om det skulle komma återbud.

En sak som är ny är att det inte bara är ECS som står för konferensinnehållet. Swedsoft har lagt sin årliga konferens STEW tillsammans med ECS. Fokus för det programmet ligger på svensk forskning inom programvaruutveckling. En annan partner är Arrowhead som har en heldag om automation baserad på IoT.

IoT
Tittar vi på övriga punkter i programmet så är det svårt att komma förbi IoT. Den programpunkten har fått två hela dagar och det ser ut som vi får ta största lokalen till det programmet. Det verkar som i stort sett alla som utvecklar lösningar inom embedded kommer i kontakt med IoT och det finns ett antal infallsvinklar på ämnet. Programmet kommer att spänna ifrån utveckling av lösningar till säkerhet, sensorer och nätverk. Det finns även exempel på lösningar i praktiken och hur man bygger robusta nätverk.

Sessionerna om programvara ger också en intressant bild av utvecklingen. Vi har gått från ganska enkla system till en situation där redan en liten mätnod kan innehålla ett tämligen komplext system av funktioner. Aspekter som utvecklingsmetodik, programvarukvalitet och säkerhet har blivit nödvändiga kompetenser även i vår lilla inbäddade värld.

Open Source
Open Source är alltid ett viktigt kapitel. I den här världen domineras bilden av Linux och Android. Sessioner om operativsystem har oftast varit liktydigt med Open Source. Man måste dock skilja på vad man i verkligheten använder och vad man vill tala om. Vi ser ett stort intresse för Windows 10 och att Windows håller en betydande del av embeddedmarknaden. En del av marknaden som inte pratar så högt och brett om vad de håller på med men av intresset att döma så är den livaktig och nyfiken på det nya som händer. Naturligtvis vill Windows in på IoT-segmentet och vi får en utvärdering av förutsättningarna.

Någonstans i det ovanstående finns nog förklaringen till det stora intresse som vi ser. Naturligtvis täcker konferensen många fler områden inom embedded: Hårdvara, FPGA COTS-moduler och mycket annat. Kanske allt läggs ihop och tillsammans ger en bild av ett evenemang man inte får missa. Att hela branschen samlas under två intensiva dagar är inte heller fel. Konferens i 6 parallella spår och en mycket fullmatad utställning. Det brukar vara trevligt träffas och man knyter alltid nya och värdefulla kontakter.

Det blåser på Österlen
Den här spalten handlade varken om läget i Blekinge eller i Bohuslän. Inte heller om olika transporters kostnader och utsläpp. Nej fokus på väsentligheter. Läget på Österlen är lugnt just nu, korna betar utanför fönstret och betupptagarna går dygnet runt. Löven virvlar runt på vanligt höstmaner och om vi ska ta in lite energidebatt i bilden så måste vindkraftverken ha satt nya produktionsrekord i år. Det har blåst så mycket så man kan stänga fyra reaktorer. Det finns inga tecken på att Embedded Conference är knappt två veckor bort.

Comments are closed.