BB vände underskott till överskott

BB Electronics gav en vinst på 18-22 miljoner danska kronor före skatt för verksamhetsåret 2008, jämfört med ett underskott på 50 miljoner året innan. Ökningen är ett resultat av en stor satsning på lean production.

Den danska elektroniktillverkaren har också satsat på att åstadkomma kapacitetsökningar, att utveckla affärer med nya och befintliga kunder. Under 2008 tillkom nya kunder.
Ett teknologicenter invigdes 2007 för att ge möjlighet att ta fram prototyper med samma avancerade typ av utrustning som för volymproduktion.
BB Electronics har sammantaget 900 anställda i sitt teknologicenter och sina fabriker i Horsens, Give och i kinesiska Suzhou. Fabriken i Sönderborg stängdes 2007.
– Nu ser vi resultatet av våra omfattande satsningar i teknologicentret och våra tre fabriker. Det är glädjande att se att vår fabrik i Kina utvecklades väl under 2008 och vi tror på fortsatt utveckling under 2009, säger Knud Andersen, företagets vd.

Comments are closed.