Bättre flexhantering för OrCAD och Allegro

Flexibla mönsterkort och kombinationer av flexkort och vanliga kort ställer nya krav på konstruktionsverktygen för mönsterkort och kretskort. Cadence lägger nu in förbättrad flexhantering i bägge sina produktlinjer.

 

De nya versionerna kallas Allegro 17.2-2016 och OrCAD 17.2-2016 och den utökade flexkortshanteringen är förmodligen den största enskilda uppdateringen. Inte minst handlar det om möjligheten att hantera konstruktioner som förbinder flera kort med flexkort i samma databas. Hittills har de olika delarna fått hanteras som separata delar.
Behovet av avancerad flexkortshantering ökar snabbt i takt med fler IoT-tillämpningar. Små och kompakta lösningar görs ofta med en kombination av flexkort och vanliga kort och komplexiteten ökar snabbt. Flera kort med olika antal lager kopplas samman med flexkort, också de med varierande antal lager. Att kunna hantera hela konstruktionen i samma databas är en stor fördel. En rad anpassade konstruktionsregler gör också att konstruktören varnas för layoutproblem vid böjningar och annat. Enligt Cadence kan konstruktionstiden för en komplex konstruktion med en kombination av flexkort och vanliga kort nästan halveras med de nya verktygen.
Den förbättrade flexkortshanteringen gäller förstås också de utökade verktygen för temperaturanalys och 3D-CAD. I de mer avancerade Allegro-verktygen finns också fler möjligheter att själv påverka konstruktionsregler och detaljer.

Comments are closed.