Bättre bränsleceller med framtidens energimaterial

Med en ny superdator till hjälp skapar en grupp fysiker vid LiU, KTH och Uppsala universitet nya material för framtidens miljö- och energiteknik, bland annat till effektivare bränsleceller.

Sex tongivande professorer inom teoretisk fysik och kemi står bakom satsningen på ett Network of Excellence på energiområdet. Första steget är att bygga ett datorkluster som kan hantera de extremt krävande simuleringarna

– Vi gör en rejäl satsning och hoppas att nya spännande forskningsfrågor ska komma ur detta, säger Igor Abrikosov, professor i teoretisk fysik vid LiU, huvudsökande till det bidrag på 14 miljoner kronor som ska finansiera datorresursen. Pengarna beviljades nyligen av Wallenbergstiftelsen och Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC).

– Med den kompetens som vi under flera år byggt upp för att förstå materialens egenskaper, ligger detta tillskott på hårdvarusidan verkligen bra i tiden. Vi har en mycket god beredskap att ta oss an frågeställningar rörande material för energiapplikationer, säger Olle Eriksson, professor i teoretisk magnetism och sökande från Uppsala universitet tillsammans med Kersti Hermansson, professor i oorganisk kemi. I nätverket ingår ett 90-tal forskare med tidigare erfarenheter av forskning på energimaterial, bland annat ceria (ceriumoxid) som i dopad form används i bränsleceller. Satsningen inriktas på material för produktion, lagring och besparing av energi samt förvaring av radioaktivt avfall från kärnreaktorer.

Forskarna arbetar med så kallade ab initio-simuleringar av materialegenskaper, baserade på elektronstruktur. Detta gör det möjligt att förutsäga termodynamiska, mekaniska, elektriska och magnetiska egenskaper hos metaller, halvledare och isolatorer. Det nya datorklustret, som skräddarsys för att lösa stora linjära algebraiska problem, väntas vara installerat vid NSC i slutet av året.Övriga ledande forskare i nätverket är Sven Stafström, LiU, Bengt Persson vid Nationellt Superdatorcentrum (NSC), och Börje Johansson, KTH och Uppsala universitet.

Comments are closed.