Batterilagring med svänghjul

S4 Energy, en nederländsk specialist på energilagring, använder ABB:s regenerativa frekvensomriktare och motorer för att driva sina KINEXT svänghjul för energilagring, som utvecklats för att stabilisera Europas elnät.

I ett energilagringsprojekt med 9 MWh lagringskapacitet har sex svänghjul installerats i kombination med ett stort batteri för att skapa ett hybridlagringssystem. Systemet, som är i full drift sedan april 2022, kan frigöra och lagra elenergi med en snabb respons för att hålla nätfrekvensen inom noggrant kontrollerade gränser för att säkerställa nätets stabilitet.

Förutom att stabilisera elnätet ger lagringssystemet också aktivt stöd till den lokala vindkraftparken Luna. Här fungerar det som en kortsiktig transient dämpare för att förhindra obalans i turbinernas elproduktion och förhindra produktionsbegränsningar. S4 Energys mål med detta pilotprojekt är att visa att nettointäkterna från vindkraft kan förbättras avsevärt genom att integrera ett energilagringssystem, vilket i sin tur gör vindkraftsprojekt mindre beroende av subventioner.

Varje KINEXT-enhet innehåller ett svänghjul med hög massa (5 000 kg) och stor diameter (cirka 2,6 meter), som snurrar relativt långsamt med en topphastighet på cirka 1 800 varv per minut. ABB:s motor och frekvensomriktare tar överskottselektricitet från nätet och använder den för att påskynda svänghjulets rotation, så att det lagras som rörelseenergi. När det behövs ett snabbt elenergitillskott för att upprätthålla frekvensstabiliteten omvandlar frekvensomriktarens regenerativa förmåga svänghjulets lagrade rörelseenergi tillbaka till elektricitet inom några millisekunder.

– Heerhugowaard-anläggningen är vårt senaste energilagringssystem, men vårt första som aktivt stöder en vindkraftspark, säger Dominque Becker Hoff, Director of Projects, S4 Energy.

Comments are closed.