Barn positiva till mobilförbud i skolan

Fyra av tio 10-15-åringar har totalt mobilförbud på sina skolor. Av dem tycker över hälften att förbudet är bra. Det visar en undersökning som Novus har gjort med nära 1 200 elever i årskurs 4-9 på uppdrag av Telenor.

08telenor01

Bara sex procent av alla 10-15-åringar får använda sina mobiler i skolan hela tiden. 53 procent får använda dem men inte på lektionstid, och 40 procent har totalt mobilförbud i sina skolor. Av de som har totalt förbud tycker nästan sex av tio (57%) att förbudet är bra. Det visar Telenors undersökning.

– Anledningarna till mobilförbuden är flera och tycks variera mellan olika skolor, bland annat att öka elevernas arbetsro och få eleverna att röra sig mer på rasterna men också för att minska nätmobbning och nätkränkningar, säger Lina Sundqvist, ansvarig för kundtrygghet och initiativet Nätprat på Telenor.

I undersökningen uppger majoriteten av alla barn och unga att de känner sig trygga på nätet, men det finns fallgropar. Bland annat har tre av tio mellan- och högstadieelever (29%) fått något sårande, kränkande eller elakt skrivet till sig på nätet under det senaste året.

– För att komma tillrätta med nätkränkningar och nätmobbning tror vi inte att mobilförbud är en långsiktig lösning. I stället tror vi att det är avgörande att vi vuxna, som själva inte har vuxit upp med internet, engagerar oss mer i våra barns liv på nätet och blir mer närvarande på den digitala skolgården så att vi kan vara ett bra stöd för våra barn även där, säger Lina Sundqvist.

I september kommer Telenor och organisationen Surfa Lugnt, som en del av initiativet Nätprat, därför att lansera ett kostnadsfritt utbildningsmaterial för årskurserna 4-9 för att få vuxna och barn att prata mer med varandra om livet på nätet – både hemma och i klassrummet.

Undersökningens resultat i korthet:
6 procent av alla 10-15-åringar uppger att de får använda sina mobiler i skolan både under och utanför lektionstid. Bland högstadieeleverna är siffran 12 procent.

53 procent av alla 10-15-åringar uppger att de bara får använda mobilerna utanför lektionstid. Bland högstadieeleverna är siffran 71 procent.

40 procent av alla 10-15-åringar uppger att de har ett totalt mobilförbud på sina skolor. Av dem tycker 57 procent att förbudet är bra, 14 procent tycker att det är dåligt och 26 procent tycker att det är varken bra eller dåligt.

Tre av tio 10-15-åringar har fått något sårande, kränkande eller elakt skrivet till sig på nätet under det senaste året (29%). Siffran är högre bland 13-15-åringar (36%).

Nästan sex av tio (57%) har sett något på nätet som de uppfattat som våldsamt.

Drygt var tredje (35%) har någon gång skrivit något på nätet till en annan person som de inte skulle ha sagt ansikte mot ansikte.

Var femte (20%) har lagt upp en bild på sig själv eller andra på nätet/ i sociala medier som de ångrar. Siffran är högre för tjejer (22%) och 13-15-åringar (29%).

73 procent uppger att de känner sig ganska eller mycket trygga på nätet. 8 procent känner sig ganska eller mycket otrygga.

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Telenor. Totalt har 1193 intervjuer med barn i åldern 10-15 år genomförts under perioden 22 juni – 6 juli 2016. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

Comments are closed.