Avgiftsfördelning för EU-patent klar

Select Committe (SC) har nu tagit beslut om årsavgiftsfördelningen för ett Europeiskt patentskydd. Beslutet innebär enligt PRV att Europa tagit sig ett steg närmare implementeringen av patent med enhetlig verkan.

Susanne Ås Sivborg

– Det nya systemet innebär flera positiva förändringar, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på Patent och registreringsverket, PRV.

Ett patent med enhetlig verkan inom Europa ska göra att det blir både enklare och billigare att få patent i 26 av EU:s länder.

– Inom Select Committe arbetar vi för att det nya systemet ska vara på plats under slutet av 2016 eller början av 2017. Gårdagens beslut runt fördelningen av årsavgifterna är ett stort steg i rätt riktning, säger Susanne Ås Sivborg.

Genom det enhetliga patentsystemet följer flera positiva förändringar:

  • När man får ett patentskydd i nästan hela EU med en validering av ett EPO-patent, behöver man inte översätta ansökan mer än till ett ytterligare EU-språk om det godkända patentet är på engelska
  • Endast en avgift behöver betalas. I och för sig är den avgiften högre än de flesta enskilda avgifterna idag, men med en avgift upprätthåller man sitt patent i de EU-länder som är med i överenskommelsen runt det enhetliga patentskyddet.
  • Att man sedan, genom det patentdomstolssystem som man nu beslutat om kan försvara sina rättigheter i en domstol, som då har rättsverkan i hela EU, blir möjligheterna att försvara sina rättigheter betydligt enklare och billigare än idag.
  • Att söka patent är komplicerat och kostar pengar. Genom denna lösning vill man skapa bättre förutsättningar för framförallt små och medelstora företag i EU att skaffa sig konkurrensfördelar på sin egen marknad – Europa. Man hoppas också att detta ska skapa bättre konkurrensfördelar för Europa och europeiska företag på en internationell marknad.

Comments are closed.