Automatiserad planering av limträbalkar

För att optimera produktionen av limträbalkar gäller det att limma så mycket material som möjligt vid samma tillfälle. Tillsammans med Prevas utvecklar Moelven i Töreboda ett webbaserat system som automatiserar det tidskrävande planeringsarbetet för limpressning.

– Kunskapen om produktionen finns hos våra medarbetare, säger Niklas Lindh, produktionschef på Moelven i Töreboda. Genom att satsa på automatisering kan vi använda deras kompetens och erfarenhet på ett bättre sätt.

Moelven i Töreboda tillverkar limträbalkar för tre kundsegment – byggvaruhandel, modulhustillverkare samt större byggprojekt som till exempel idrottshallar och badhus. Företaget har också egna konstruktörer som beräknar hållfasthet och tar fram konstruktionsritningar för kundprojekt.

– Trä som konstruktionsmaterial har många fördelar, det är bland annat beständigt i påfrestande miljöer och erbjuder ett mer miljömässigt hållbart alternativ till stål, säger Niklas Lindh. Den nuvarande stålbristen bidrar också till en fördelaktig prisbild.

Vid årsskiftet införde Moelven ett nytt affärssystem på koncernnivå. Samtidigt ville de uppdatera det befintliga stödet för planering av limpressningen – öka automationsgraden och göra det mer användarvänligt. Prevas anlitades för att bygga ett webbaserat plugin som hanterar planeringen.

För Prevas är samarbetet med Moelven ett intressant case där det finns potential att överföra optimeringsprinciperna till produktionsflöden i andra branscher. Att prioritera och utföra arbeten i en viss ordning för att utnyttja tillgängliga resurser på bästa sätt är en vanlig utmaning inom industrin.

– Det är häftigt att vi kan använda människors erfarenhet och kompetens för att skapa ett systemstöd som sedan ger ännu större utväxling för de mänskliga resurserna, säger Erik Forsling, projektledare och verksamhetskonsult på Prevas. Den enformiga delen av arbetet hanteras automatiskt och det frigör tid för exempelvis utbildning, förebyggande underhåll och förbättringsarbete.

Den webbaserade lösning som Prevas har utvecklat kommer att användas för produktionsplanering på flera av Moelvens fabriker i Sverige och Norge. Systemet är även utformat för att kunna hantera flera limpressar i samma fabrik.

Comments are closed.