Automatisera med styrenheter i miniformat

Att öppna eller stänga grindar och dörrar, styra värmeelement och pumpar, bevattna fält, belysa vägar och gator samt all slags maskinstyrningar är några exempel på användningen av små, intelligenta och logikmoduler  i serien Milennium 3 Smart från Crouzet.

Crouzet ministyrkontroll finns att få i två varianter: "Essential“ och "Smart“.
Smart-varianten passar bäst för mera avancerad, komplex användning och den bildar kärnan i serien ministyrenheter.
Apparaten har en blå display, med fyra rader med vardera 18 tecken. På dess framsida finns tryckknappar för direkt kommunikation. Därifrån kommer man åt alla viktiga funktioner med låg risk för felmanövrering.
För applikationsspecifika funktioner har Millenium 3 Smart upp till 76 minnesplatser.
Programvaran, i den aktuella versionen 2.5, kan laddas ned utan kostnad. Registren är nu så organiserade, att funktionsblocken kan sparas logiskt för att ge överskådlighet. Klassificeringen görs efter kategori, t ex beräkning, logik, användargränssnittets in- och utgångar. I ett nytt makro-register kan en gång utvecklade makron sparas på samma sätt som funktionsblocken. Dessutom kan användaren markera sex register som favoriter och spara sina oftast använda funktionsblock och makron där.
Efter programmeringen kan applikationen simuleras innan den laddas ner till Millenium 3-styrkontrollen. På så sätt kan programmen anpassas redan under valideringsfasen av ett projekt. det ger möjlighet att välja den versionen av Millenium 3 som passar bäst för uppgiften.
När installationens tas i drift används AC7-programmets övervakningsmodus, med PC-baserad styrning av applikationen. Då ansluts datorn via ett USB-gränssnitt eller via en med ministyrkontrollen ansluten Bluetooth-sticka till Millenium 3. Programmerare kan då visuellt analysera programmets förlopp och anpassa olika parametrar eller modifiera programmet.
Elfa Distrelec säljer ministyrkontrollen Millenium 3 från Crouzet i olika utföranden som starter-kit komplett med programvara och USB-kabel, och har tillbehör som logik-, kommunikations- och kompletteringsmoduler i sitt program.

Millenium 3 SPS från Crouzet kan användas universellt för processtyrning i produktionen

 

Comments are closed.