Annons

Augmented Reality för fjärrtest

På Global Steel Wires anläggning i Santander utförde ABB acceptanstestet av frekvensomriktare, styrenhets- och omvandlarinfrastruktur i fabrik (FAT) på distans med förstärkt verklighet (AR).

GSW tillverkar och marknadsför en rad olika stålprodukter, till exempel valsad och dragen tråd, linor och vajrar. Deras trådprodukter används i stor utsträckning inom både fordonsbranschen och i bland annat madrassfjädrar. Ståltillverkaren har utforskat användningen av digitala tekniker för att optimera sin tillverkning av valsad tråd, och kan nu dra nytta av ABB:s expertis och domänkunskaper om metallindustrin.

Som en del av kontraktet levererar ABB sina frekvensomriktare för mellanspänning för högeffektsapplikationer, MEGADRIVE-LCI, tillsammans med AC 800PEC-styrenheter. MEGADRIVE-LCI är en avancerad typ av frekvensomriktare som möjliggör variabel varvtalsstyrning och mjukstart av stora synkrona maskiner för många industritillämpningar. Tekniken ger tillförlitlighet med hjälp av en drivsystemkonstruktion utan säkringar och med robusta tyristorkomponenter som möjliggör snabb och lyckad uppstart. De behovsbaserade frekvensomriktarna för mellanspänning möjliggör optimerad energiförbrukning och högre processeffektivitet.

Team från de båda företagen hade tillfälle att integrera användningen av förstärkt verklighet (AR) under acceptanstestet i fabrik (FAT), där representanter från drivsystemfabriken i Schweiz samarbetade med andra i Spanien. Det omfattade ljud, video, dokumentdelning och anmärkningar i realtid, vilket gjorde att arbetet kunde fortskrida under resebegränsningarna på grund av covid-19.

– Projektet med GSW visar vikten av att data har möjlighet att resa i stället för personen, något som är ovärderligt under pandemin, säger Iván Vicente, Service Operations Manager för Process Automation på ABB i Spanien.

Frekvensomriktarnas skalbara design ger möjlighet att minimera inverkan av övertoner mot matande kraftsystem och en verkningsgrad på över 99 procent säkerställer hög energieffektivitet och sammantaget lång livslängd.

LCI-teknologin och systemet med dess förberedda digitala lösningar, tillåter alla typer av anslutning och fjärroptimering: programuppdateringar, justeringar när det görs ändringar av processen, visualisering och analys av systemet.

Comments are closed.