Annons

ASTG sätter ytterligare dotter i KK

Antennföretaget ASTG AB har nu även försatt dotterbolaget C2SAT Communications Technology AB i likvidation/konkurs.

"Vi som styrelse har redan från början varit tydliga med att vår målsättning är greppbarhet och värdebygge. Att bedriva obegriplig och förlustbringande koncernverksamhet är enligt vår mening ohållbart för alla inblandade", skriver bolaget. Tidigare i veckan försatte ASTG sitt dotterbolag C2SAT Communication AB i konkurs.

Vad som nu strukturellt återstår är enligt ASTG att fusionera det idag skuldfria dotterbolaget AIMS AB med moderbolaget ASTG AB.

Comments are closed.