ASML förvärvar Cymer

Litografisystemföretaget ASML förvärvar Cymer. Anledningen uppges vara att påskynda utvecklingen av EUV-tekniken.

ASML Holding NV, som levererar litografisystem för halvledarindustrin, och Cymer, Inc. en leverantör av ljuskällor för litografi som används för att tillverka avancerade halvledarkomponenter, meddelar att de har ingått ett definitivt avtal enligt vilket ASML kommer att förvärva samtliga utestående aktier i Cymer i en kontant- och aktietransaktion som värderas till 1,95 miljarder euro.

Syftet med förvärvet av Cymer är enligt ASML att påskynda utvecklingen av EUV halvledarlitografiteknik. EUV är viktigt för att stödja halvledarindustrins övergång till nästa tillverkningsteknik, vilket behövs för att skapa mikrochips med fler funktioner till en lägre kostnad och som är mer energieffektiva.

ASML och Cymer har haft ett nära samarbete i över ett år och denna sammanslagning uppges vara en naturlig utveckling av deras samarbete för att utveckla EUV-tekniken. Kombinationen av Cymers expertis inom EUV ljuskällor med ASML:s expertis inom litografisystemdesign och integration kommer att minska risker och påskynda införandet av denna extremt komplexa teknik.

Transaktionen har enhälligt godkänts av styrelserna i ASML och Cymer.

– Vi tror att denna transaktion kommer att förbättra våra möjligheter att få ut ny teknik till våra kunder och kommer att leverera värde till Cymer s och ASML aktieägare,. Vi räknar med att sammanslagningen kommer att göra EUV teknikutveckling betydligt effektivare och förenkla leveranskedjan och integrationsflödet av EUV-modulerna, säger Eric Meurice, vd och koncernchef för ASML, i ett pressmeddelande.

Transaktionen förväntas slutföras under första halvåret 2013 och är föremål för sedvanliga villkor, inklusive översyn av amerikanska och internationella tillsynsmyndigheter och godkännande av Cymers aktieägare.

Comments are closed.