ASM lyfter fram SmartFactory på Productronica

När ASM ställer ut på Productronica, 14 – 17 november i München, kommer fokus att ligga på automatiserad ytmontering i en s k ”smart factory”.

ASM_Productronica

– Smart Factory förändrar hur vi i branschen arbetar tillsammans och ger råd till våra tillverkare. På Productronica visar vi fullständiga ASM-lösningar för olika arbetsflöden. Vår monter kommer att innehålla tre produktionslinor för olika applikationer och produktionstyper. Dessutom kommer det att finnas ett antal expertstationer som är dedikerade till typiska arbetsflöden, såsom installationspreparation och materialhanteringsäger Gabriella Reckewerth, senior director global marketing inom ASM.

Gabriella_Reckewerth kopiera
Gabriella Reckewerth

– Dessa har utformats för att återspegla verkliga, smarta ytmonteringsfabriker. Vi visar inte bara enstaka, fristående maskiner: Genom att de är sammanlänkade kommer våra besökare att känna igen de utmaningar de möter i sin dagliga produktion och låta sig inspireras, säger Reckewerth.

* I Speed-line visas den vidareutvecklade SIPLACE TX-serien i kombination med med expertsystemet ASM ProcessExpert och DEK NeoHorizon-skrivare. Nya SIPLACE TX kan utrustas med både den snabba SIPLACE Speedstar och SIPLACE Multistar, som kan växla mellan tre placeringslägen.

* I Flex-line ingår brett användbara SIPLACE SX och den stöds av ASM ProcessExpert och DEK NeoHorizon. På denna lina har SIPLACE TwinHead en ny funktion för komponenter med udda format: Huvudet kan nu samtidigt hämta två komponenter med ett diagonalmått på upp till 70,2 mm.

* Den tredje linan är byggd kring SIPLACE CA och har moduler för att fästa kiselbricka, kapsla på wafer- eller kretsnivå samt testa. Lösningen riktar sig till det snabbt växande segmentet för avancerad kapsling. Den kompletta lösningen placerar ut en blandning av komponenter, som plockas direkt från wafer eller i form av klassiska komponenter för ytmontering, med hög precision och produktivitet. Tack vare vidareutvecklade programvarar möjliggörs också pålitlig spårning av plockning/återplockning från wafern och automatisk jämförelse av mål/aktuell placering av det vakuumstyrda monteringsverktyget.

– Det finns inte bara en väg mot  Smart SMT Factory. Varje elektronikproducent har sitt eget tillvägagångssätt, sitt eget fokusområde, säger Gabriela Reckewerth. Det kan handla om att automatisera materialflödet eller skapa en virtuell fabrik för att förbättra produktionsplaneringen och maskinutnyttjandet. ASM har utvecklat lösningar för alla dessa arbetsflöden.

En av dessa innovationer är DEK Offline Printer Programming. Elektronikproducenter kan använda ASM Studio för att skapa kompletta utskriftsprogram offline via guiden. De kan lagras bredvid placeringsdata i SIPLACE Pro-databasen.
En fördel är att skrivaren, som representerar en flaskhals för många produktioner och produkter, under offlineprogrammering kan användas produktivt.
En nyhet är ASM Command Center. Programvaran samlar alla händelser på ytmonteringslinan och vidarebefordrar dem till övervakare eller mobila enheter som VR-glasögon eller smarta klockor. Alla händelser tolkas: Programmet föreslår åtgärder och leder operatörerna rätt. Jobb är listade i en optimerad order och antalet stopp i linan, och deras varaktighet, minimeras.

Comments are closed.