Åskräknare klarar 100 kA

ProLEC Basic från Elrond Komponent är den första i raden av nya blixtströmsräknare. Den är används för avkänning och för att logga blixturladdningar som passerar genom åskledaranläggningar.

 

ProLEC installeras direkt på nedledaren. Den är gjord för att tåla strömmar upp till 100 kA (10/350). Genom att installera ProLEC på en byggnads åskskyddssystem fås information om styrkan samt tid / datum för blixtnedslag som påverkat objektet. Förebyggande eller underhållsåtgärder kan vidtas i enlighet med detta, beroende på information som erhålls från räknaren som är batteridriven.

Comments are closed.