Arrow visar AI på Embedded World

Arrow Electronics kommer att presentera lösningar på Embedded World som gör det möjligt för användare att utnyttja kraften av artificiell intelligens (AI) i sina applikationer.

Möjligheten att distribuera AI inom edge computing ger en rad nya möjligheter. Visionteknik, väl etablerad inom industrisfären, kan tas till nästa nivå med AI som möjliggör identifiering av föremål och människor. Detta kan också utöka robotsystemens roll när det gäller dess förmåga att känna igen, analysera, fatta beslut och arbeta säkert tillsammans med mänskliga operatörer istället för inom ett avgränsat område. Arrows portfölj av inbyggda visionslösningar ger en stark plattform för företag som tänker använda AI-tekniker inom detta område.
Arrow har lösningar och tjänster för en rad AI-marknader, såsom smarta städer (gatubelysning, parkering, allmän säkerhet), industri, robotteknik, autonoma maskiner och jordbruk.

Comments are closed.