Apple vinnare i patenttvist med Samsung

Apple blev vinnaren i den patenttvist som pågått i USA mellan företaget och rivalen Samsung, när ett avgörande meddelades under fredagen. En federal jury i San Jose, USA, slog fast att Samsung kopierat kritiska, patentskyddade egenskaper hos Apples iPhone och iPad och ger Apple rätt till ett skadestånd på 1,05 miljarder dollar.

Domen kan leda till ett totalförbud mot försäljning av viktiga produkter från Samsung i USA vilket sannolikt kommer att ge Apple en ännu fastare dominans på mobilmarknaden där, enligt nyhetsbyrån Reuters.

Apples seger uppges av Reuters även vara ett hårt slag för Google, vars operativsystem Android finns i Samsungs produkter. Google och dess hårdvarupartners, inklusive det egna dotterbolaget Motorola, kan nu ställas inför ytterligare rättsliga hinder i sina strävanden att konkurrera med Apple.

Enligt domen har Samsung gjort intrång i sex av de sju patent som Apple hade refererat till i målet. Samtidigt slår domstolen fast att Apple, å sin sida, inte har gjort intrång i något av Samsungs fem åberopade patent. Apples patentskyddade teknik innefattar bland annat förmågan för en mobil enhet att göra skillnad på när ett eller två fingrar rör skärmen, utformningen av skärmens ikoner och ytan på telefonens front.

Samsungs ståndpunkt till Apples anklagelser om patentintrång var bland annat att Apple inte har ensamrätt till geometriska former såsom rektanglar med rundade hörn. Företagets advokater kallade Apples anspråk på skadestånd såsom "löjliga" och uppmanade juryn att beakta att en dom till förmån för Apple kan komma att kväva konkurrensen och minska konsumenternas valmöjligheter.

Juryn överlade under mindre än tre dagar innan de levererade sitt utslag i målet, vilket tolkas av media som att den niohövdade juryn inte hade några svårigheter att dra slutsatsen att Samsung medvetet hade kopierat Apples iPhone och iPad.

I en annan patenttvist mellan de båda bolagen i Sydkorea kom domstolen där fram till en annan slutsats. En artikel om den domen kan läsas via den här länken .

Comments are closed.