Ansträngt effektläge

Kylan, i kombination med två avställda kärnkraftsreaktorer, gör att alla reserver nu kopplas in. Det gäller till exempel oljekondenskraftverket i Stenungsund.

Trots att fredagen är en ”mellandag” prognostiseras en hög elförbrukning i landet. Stark kyla i Oslo-området begränsar dessutom möjligheterna till import från Norge. I Sverige är två kärnkraftsreaktorer avställda, medan ytterligare två går med reducerad effekt.
Därför har Svenska Kraftnät aktiverat den produktionskapacitet om 1 300 MW som ingår i den s k effektreserven. Vidare har överenskommelse träffats med Vattenfall AB om att starta ett block (240 MW) i oljekondenskraftverket i Stenungsund.
– Med vidtagna åtgärder hanterar vi effektsituationen. Vi har också beredskap för att vid behov utlösa de avtal om minskad förbrukning som också ingår i vår effektreserv, säger Svenska Kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg i en kommentar.

Comments are closed.