Anritsu utökar med LeCroy i UK

Förra året tecknade Anritsu Corporation ett avtal om att sälja och supporta Teledyne LeCroys produkter i Sverige. Nu har företaget fått förtroende att representera Teledyne LeCroy även i Storbritannien och på Irland.

Avtalet omfattar även en överföring av Teledyne LeCroys säljare i Storbritannien till Anritsu EMEA Ltd.

De båda företagens produktutbud kompletterar varandra. Teledyne LeCroys instrument för test & mät omfattar oscilloskop för 40 MHz till 100 GHz, analysatorer av signalintegritet, sändar/mottagartestare och vågformsgeneratorer medan Anritsus instrumentportfölj framför allt består av spektrumanalysatorer, signalgeneratorer och testare av bitfelsfrekvens (BER-testare).

Comments are closed.