Anrika Plessey Semiconductor återuppstår

Företagsledningarna från Plus Semi i Swindon, England och förra X-Fab facilitet i Plymouth, England har återlanserat det anrika företaget Plessey Semiconductor Ltd. Företaget var en pionjär i Storbritannien inom tillverkning av halvledare under 1970 och 1980-talen.

Företaget tänker även lansera sina egna produkter för analoga halvledare och blandade analoga och digitala (mixed) signal-kretsar. Halvledartillverkningen i Roborough har för närvarande en 8-tums waferprocess för externa kunder, med hjälp av en ”foundry” affärsmodell, i en 0,35 µm CMOS-processteknologi.

Plessey Semiconductor överför också sina processteknologier för bipolära produkter, på både kisel och SoI-substrat, till sin anläggning i Roborough. Överföringen av dessa processer ska enligt plan vara klar under 2010. Både bipolär och CMOS- processerna kommer att användas för att stödja existerande ”foundry”-kunder.

– Många av våra anställda började sina karriärer vid Plessey och arbetade på olika platser runt om i England. Vi ser det här som en återgång till våra rötter. Det här är en affärsverksamhet med en affärsmodell som adresserar en marknad som vi känner väl till – konstruktion och tillverkning av en uppsättning högteknologiska halvledarprodukter som kan konkurrera med vilket annat halvledarföretag i världen, säger vd Michael LeGoff vid Plessey Semiconductors.

– Vi har fått en väldigt positiv respons från marknaden över våra planer att stödja både våra existerande ”foundry”-kunder och att engagera nya kunder i spännande nya produktreleaser. Den första av dessa produktfamiljer är planerad att släppas ut på marknaden senare under 2010, säger Paul James, kommersiell direktör vid Plessey Semiconductor.

UK South West RDA (Regional DevelopmentAgency) kommer att delfinansiera projektet med en miljon pund sterling när avtalet slutgiltigt är klart.

Comments are closed.