Anoto köper Ubisys

Anoto Group AB meddelar att de idag förvärvat 100 procent av aktierna i brittiska Ubiquitous Systems Ltd. (Ubisys). Företaget utvecklar och marknadsför lösningar för mobil datafångst baserade på Anotos digitala pennteknologi.

Ubisys har 7 anställda och omsätter cirka 1 miljon brittiska pund per år. Företaget bildades 2004 och uppges ha en omfattande erfarenhet av att integrera lösningar baserade på Anotos digitala penn- och pappersteknologi. Företaget är baserat i Leeds och arbetar i partnerskap med mobiloperatörer, programleverantörer och återförsäljare. Ubisys mjukvarulösningar är byggda på plattformen Formidable från XMS Penvision AB och inkluderar ett stort antal kundanpassade moduler.

– Förvärvet av Ubisys stärker vår marknadsposition i Storbritannien ytterligare och är ännu ett viktigt steg för att konsolidera resurserna med våra ledande mjukvaruleverantörer, säger Stein Revelsby, vd för Anoto Group AB.

Köpeskillingen uppgår till 1,2 miljoner pund och betalas genom en nyemission om 4 706 324 nya aktier i Anoto Group i samband med att förvärvet avslutas. Emissionen görs i enlighet med det mandat att emittera nya aktier som styrelsen fick på 2011 års bolagsstämma och ger en utspädning med 3,61 procent.

Comments are closed.