Analysverktyg klarar senaste versionen

Den senaste versionen av PRQAs statiska analysverktyg, QA·C++ V3.2, har nu fått ett kraftigt utökat stöd för C++11, den senaste versionen av C++-språket.

Allt fler företag tar nu steget över till C++11, den version av C++-språket som godkändes av ISO för tre år sedan. C++11 innehåller både grundläggande förändringar i språket och förändringar i standardbiblioteket (även om ett av målen är att behålla maximal kompatibilitet med C++98 och C).
Det statiska analysverktyget QA·C++ har hittills haft ett grundläggande stöd för C++11, men med den nya versionen ökar stödet för t ex användardefinierade "literals", operatorn "noexcept" och mycket annat.
Den nya verktygsversionen har också förbättrat stöd för att upptäcka säkerhetsproblem, med förkonfigurerade regler som snabbare och enklare kan avgöra om källkoden följer säkerhetsrelaterade guidlines.

Comments are closed.