Analog optimering får genomslag

Magmas Titan Analog Migration, ett modellbaserat analogt optimeringsverktyg som lanserades officiellt i måndags, har redan fått acceptans hos företag som Rambus och högskolor som MIT och UCLA. Optimeringsmetodiken kortar enligt EDA-företaget Magma ner optimeringstiden vid analog konstruktion eller processmigrering från veckor till dagar.

De simuleringsbaserade (normalt sett SPICE-baserade) optimeringsmetoder som används vid konstruktion av analoga eller analog/digitala kretsar är ytterst tidskrävande. Analoga konstruktioner har många fler parametrar att ta hänsyn till än digitala och ju fler hörn (corners), desto längre optimeringstid.
Magma säger sig kunna klara hela optimeringsprocessen utan SPICE-simulering med sin modellbaserade ansats. En optimering skall kunna göras på några timmar.
– Optimering baserad på simulering har varit normen de senaste 25 åren, men tar alldeles för lång tid för stora analoga konstruktioner, säger Suk Lee, ansvarig för Magmas analoga kretskonstruktion. Med vårt verktyg kan konstruktörerna arbeta på ett mycket mera strukturerat och repeterbart sätt och mycket snabbare.
Magmas verktyg Titan Analog Migration är en del av företagets nya verktygsplattform Titan, för blandat analoga/digitala halvledarkonstruktioner.

Comments are closed.