Analog ingångskrets för digital radio

CML Microcircuits har utvecklat en analog, komplett  ”front end”, att lägga mellan radions ingångsfilter/omkopplare och DSP eller FPGA.

CMX983 utför vissa kritiska DSP-intensiva funktioner, har dubbla 16 bit ΣΔ A/D-omvandlare för mottagaren och dubbla 14 bit ΣΔ D/A-omvandlare för sändardelen samt två 2,1 GHz syntesoscillatorer med bråktalsdelning (”fractional –N syntesizers”).  Dessutom finns i kretsen  en 10 bit A/D-omvandlare som föregås av en multiplexer med åtta ingångar och fem komparatorer samt nio D/A-omvandlare för att styra andra funktioner inom radiosystemet.
CMX983 kan ta hand om modulationsbandbredder upp till 25,8 kHz och passar särskilt väl för satellitkommunikation.  Kretsen kan konfigureras för en rad samplingshastigheter och filterkarakteristika.
Kretsen kan anslutas direkt till den direktblandade mottagarkretsen CMX994 och sändarkretsen CMX998, som arbetar enligt principen cartesisk slinga.
CMX983 är kapslad i 64 anslutningars VQFN.

 

Comments are closed.