Amparo Solutions får nyckelroll i EU-projekt

Amparo Solutions får central roll i det europeiska forskningsprojektet Safeway2school.

Safeway2school är ett EU-projekt inom det 7:e ramprogrammet. Projektet startade 1 september 2009 och avslutas i augusti 2012. Amparo Solutions är en av projektets huvudaktörer och har en central roll genom att i projektet ansvara för teknisk utveckling av intelligenta busshållplatser samt kommunikationssystem mellan hållplatserna och skolbussarna, enligt ett pressmeddelande.

Syftet med projektet är att designa, utveckla, integrera och utvärdera teknik för att ge en heltäckande och säker transport för barn – hela vägen från hemdörren till skoldörren och i motsatt riktning. Projektet omfattar verktyg, tjänster och utbildning för alla nyckelaktörer i transportkedjan.

Safeway2school innebär bland annat optimal ruttplanering och omdirigering av skolskjutsar för att maximera säkerheten, applikationer för säkerheten ombord, intelligenta busshållplatser, effektiv varning och information till busschaufförer, barn, föräldrar och den omgivande trafiken, liksom utbildningsprogram för alla aktörer.

För att utvärdera de system, tjänster och utbildningsprogram som ingår i programmet med tanke på användbarhet, effektivitet, användaracceptans och lönsamhet kommer programmet att testas på fyra europeiska platser: i Nordeuropa (Sverige), Centraleuropa (Österrike), Sydeuropa (Italien) och Östeuropa (Polen). I utvärderingen kommer hänsyn att tas till de olika system som finns för skolskjuts i de europeiska regionerna samt viktiga kulturella och socioekonomiska aspekter.

Projektet samordnas av VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut i Sverige) och övriga partners är: Amparo Solutions, Fleetech AB, Vägverket, Linköpings universitet, Mälardalens högskola, Center for Research & Technology Hellas / Hellenic Institute of Transport (Grekland), National Institute for Transport and Safety Research (Frankrike), universitetet i Modena och Reggio Emilia (Italien), University of Stuttgart (Tyskland), Motor Transport Institute (Polen), International Institute for Information Design (Österrike), Conncept schweizisk GmbH ( Schweiz) och österrikiska Road Safety Board (Österrike).

För att visualisera delar av systemet och den grundläggande tanken bakom, gjordes en pilotstudie i Sverige där det ingick ett ombordsystem för navigering, vägvisning, information om barn och kommunikation mellan bussar, busshållplats och barn. Detta system visades upp på ITS World Congress i Stockholm.

– Det är enormt roligt att Amparo Solutions fått en så central roll i detta stora projekt. Vi ser det som ett kvitto på att vår innovativa inriktning när det gäller barns trafiksäkerhet är helt rätt. Detta innebär en unik chans att visa upp vårt företag och vår teknologi ute i Europa, konstaterar Henrik Linell vd på Amparo Solutions.

Comments are closed.