Altera planerar för fiberanslutning till FPGA:n

Altera Corporation meddelar att de planerar för en teknik där dataöverföringen till och från FPGA:er sker via fiberanslutningar mellan chips, från chip till bakplan och mellan kretskort.

 

Altera Corporation meddelar att de planerar för en teknik där dataöverföringen till och från FPGA:er sker via fiberanslutningar mellan chips, från chip till bakplan och mellan kretskort.

En sådan lösning skulle öka bandbredden och eliminera flaskhalsar avseende maximal datatakt vid överföring via koppar och öka portdensiteten, förenkla systemets komplexitet och minska kostnader och effektförbrukning.

Eftersom transceivrarna är avgörande för den här industriutvecklingen utnyttjar Altera sin teknik inom området för att förvandla sin vision till verklighet. De direkta optiska gränssnitten kommer att möjliggöra att ett brett spektrum av applikationer kraftigt kommer öka i bandbredd och samtidigt minska det totala systemets komplexitet, kostnad och effektförbrukning, spår Altera.

Mer information finns via en länk till ”Overcome Copper Limits With Optical Interfaces ”.

Comments are closed.