Annons

Almi lanserar tillväxtlån

Almi lanserar ett nytt Tillväxtlån för Innovativa företag. Under en tvåårsperiod kommer Almi att kunna låna ut 1,2 miljarder kronor till innovativa företag över hela Sverige.

Vid en ceremoni på Näringsdepartementet torsdagen den 22 januari undertecknades garantiavtalet mellan Almi och EIF som möjliggör det nya Tillväxtlånet.

– Sverige ligger i framkant vad det gäller nya innovativa företag. Det här avtalet och det nya tillväxtlånet ger oss möjlighet att ge ännu fler företag med tillväxtpotential möjlighet till finansiering för fortsatt utveckling och tillväxt, säger Göran Lundwall, vd Almi Företagspartner.

– Jag är glad över att vi idag har skrivit under det första avtalet avseende InnovFin i Sverige. Almis expertis kommer nu att kunna säkerställa finansiering till ännu fler innovativa företag i Sverige, säger Pier Luigi, EIF Chief Executive.
Satsar på medlemsländerna.

Grunden till Almis nya tillväxtlån för innovativa företag är det garantiavtal som har träffats mellan EIF och Almi. Garantiprodukten InnovFin, som ligger under EU:s forskningsprogram Horizon2020, innebär att EIF tar halva risken för varje lån. Liknande avtal har redan träffats i Portugal, Spanien och Danmark – och många länder står på tur.
Med Tillväxtlånet hoppas man nå ännu fler företag och se till att Sverige fortsätter att ligga i framkant vad gäller innovation.

– Sveriges inkubatorer och science park har en mycket viktig roll för att vi ska få fram nya innovativa, konkurrenskraftiga tillväxtföretag. Företagen som finns i dessa miljöer är en viktig målgrupp för vårt nya Tillväxtlån, säger Göran Lundwall.
Medverkade vid ceremonin gjorde även närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

– Det här samarbetet skapar något som är större än vad varje EU-land skulle kunna åstadkomma på egen hand. Innovativa företag har potential att stå för en stor sysselsättningsutveckling och det gäller att nå dem i rätt tid för att skapa de bästa förutsättningarna, säger han och tillägger:

– Förhoppningen är att Tillväxtlånet ska bidra till en positiv sysselsättningsutveckling och att Sverige klarar utmaningen att ha Europas lägsta arbetslöshet år 2020.

Magnus Lundin, vd för SISP, kommenterar det undertecknandet;

 – Idag finns det ungefär 5000 företag knutna till SISP-medlemmarna, 43 inkubatorer och 33 science parks. De flesta av dessa företag är innovativa och har klar tillväxtambition, alternativt utgör viktiga delar i starka värdekedjor. En mycket vanlig utmaning för dessa företag är tyvärr behov av finansiering, särskilt under de första faserna av företagsstart eller när befintliga företag tar större, innovativa utvecklingssteg, säger Magnus Lundin och fortsätter; därför är marknadskompletterande finansiering så viktig för kommersialisering och för flera nya arbetstillfällen. Här har Almi idag en mycket viktig funktion för svenska företag och det nya Tillväxtlånen är mycket välkommet tillskott för mer tillväxt. 

Comments are closed.