Allians kring elbilsladdning

DEFA och teknikserviceföretaget Relacom har inlett ett samarbete kring installation av lösningar för elbilsladdning för den svenska marknaden. Relacom blir en rikstäckande leverantör av projektering och installation i samarbete med bilåterförsäljare och eftermarknad samt för privata villaägare, bostadsrättsföreningar, företag med elbilsflottor och laddlösningar i publika miljöer.

03relacom01

DEFA har ett brett utbud av laddlösningar för elbilar med både produkter som klarar nordiska förhållanden och en molntjänst som erbjuder diagnostik, statistik, betallösningar och styrning av allt från mindre till riktigt stora anläggningar. I samarbete med Relacom erbjuds nu nyckelfärdiga lösningar och en unik serviceleverans – från projektering via driftsättning, till utbildning och support då anläggningen är tagen i bruk.
Relacom har kunniga installatörer, erfaren projektledning och ett callcenter med hög tillgänglighet. Tillsammans med DEFA erbjuds gedigen utbildning av både beställare och användare. Relacom har dessutom lång erfarenhet av att arbeta med nätägare samt med installation av telekom och datakommunikation/fiber i alla miljöer.
DEFA har med över 30.000 laddpunkter Nordens största installerade bas och, med drygt 100.000 unika användare i DEFAs molntjänst, flest uppkopplade elbilskunder.
– I valet av en rikstäckande svensk partner för installation och support av våra laddsystem har det varit viktigt att finna en aktör som delar vår syn på kvalitet och säkerhet. Vi har i Relacom hittat en partner med hög kompetens inte bara inom installation av elbilsladdning utan också avseende telekom och IT. Med sin elsäkerhetsexpertis och breda tjänsteportfölj garanterar Relacom att våra laddlösningar inte bara är korrekt gjorda, utan att de också är skalbara och framtidssäkra och därigenom ekonomiskt hållbara över tid, säger Charlotte Eisner, Global Sales and Market Director, DEFA e-mobility.
DEFAs och Relacoms sammanlagda erfarenhet och kompetensområden skapar mervärden vid installation av laddlösningar, eftersom det då handlar om så mycket mer än bara en elanslutning. Anläggningen, stor eller liten, dimensioneras efter fastighetens förutsättningar och användarnas behov. Med aktiv och dynamisk lastbalansering fördelas strömmen och allokeras rättvist mellan fordonen och fastigheten. Det ger säker och tillförlitlig laddning i rätt omfattning och med hänsyn till användarnas behov.
– Tillsammans med DEFA kan vi, som två av de starkaste aktörerna på marknaden för elbilsladdning, erbjuda ett mycket starkt koncept med nyckelfärdiga lösningar för alla olika typer av kunder. Relacom bidrar med mervärden och kunskaper som få andra leverantörer har. Vi har lång erfarenhet av kundnära uppdrag för både privatpersoner och företag inom många olika segment, vilket är speciellt viktigt på den här marknaden, säger Mats Giss, chef för Relacoms affärsområde Power.

Comments are closed.