Alexander Chenakin utvecklingschef på Anritsu

Alexander Chenakin, tidigare Phase Matrix som 2011 köptes upp av National Instrument, är nu utvecklingschef hos Anritsu i Morgan Hill, Kalifornien.

Alexander Chenakin är mannen bakom flera patent som rör syntesgeneratorer. På dessa patent bygger generatorerna Quicksyn där man lyckats nå mycket lågt fasbrus i kombination med snabb tid för frekvensomställning.
National Instruments köpte 2011 företaget Phase Matrix efter att under några år ha samarbetat med företaget och köpt systemkomponenter för mikrovåg från dem.
Phase Matrixs syntesoscillatorer i serien Quicksyn är avstämbara från relativt låga frekvenser upp till mikrovåg. Till skillnad från YIG-oscillatorer är Quicksyn snabbt omställbara men de har lika lågt, eller lägre sidbandsbrus, än en YIG-oscillator!
Omställningstiden för en YIG-oscillator rör sig om flera tiotals millisekunder. QuickSyn-tekniken, däremot, medger omställning från en frekvens till valfri frekvens inom avstämningsområdet på bara 100 µs. En annan fördel, jämfört med YIG, är att effektförbrukningen är låg.
Alexander Chenakins metod innebär att man ersätter frekvensdelaren i en PLL med ett antal blandare i en konstellation liknande den för analog direktsyntes. Då kan man inte bara få ett brus som ligger i nivå med referensoscillatorns, utan till och med lägre:
– Genom att tillämpa frekvensdubbling i återkopplingskedjan av blandare kan man minska sidbandsbruset och i en ytterlighet till och med sänka det under den nivå som själva VCOn ger, berättade Chenakin i en intervju 2011.
Läs mer här.

 

Comments are closed.