Alcatel-Lucent och HP bildar global allians

Alcatel-Lucent och HP har ingått ett avtal som ska leda fram till en tioårig global allians med fokus på att hjälpa kunderna att dra fördel av konvergensen mellan telekom och IT.

När avtalet väl är på plats kommer företagen att tillsammans marknadsföra lösningar som möjliggör kompletta helhetslösningar för utveckling av IT- och telekomsystem. HP kommer i samband med detta också ta över drift och utveckling av Alcatel-Lucents IT-infrastruktur.
De två företagen skall nu lansera ett globalt program, med syfte att kunna transformera dagens kommunikationsnätverk till enhetliga, nästa generations infrastruktur. HP och Alcatel-Lucent planerar även att tillsammans erbjuda tjänster för drift av ny och befintlig infrastruktur.
HP och Alcatel-Lucent kommer också gemensamt att erbjuda kommunikationslösningar för mellanstora och stora företag samt offentlig sektor. Alcatel-Lucents produkter inom bland annat IP-telefoni, "Unified communication", mobilitet, säkerhet och contact center integreras med HPs IT-lösningar. De gemensamma lösningarna ska enligt planerna erbjudas till företag genom HPs återförsäljare eller som tjänster. Dessutom kommer alliansen att skapa nya helhetslösningar för kunderna som utnyttjar båda företagens produktportföljer för företags- och telekommarknaden.
Det är även tänkt att HP ska transformera och sköta driften av en stor del av Alcatel-Lucents IT-infrastruktur och på så sätt utnyttja fördelarna med HPs teknik och erfarenhet inom IT-transformation. Alcatel-Lucent kommer att kunna öka takten på verksamhetsutvecklingen när det gäller kvalitet, effektivitet och kostnader. HP valdes med bakgrund av företagets avancerade lösningar för datacenter och ledande ställning när det gäller driftstjänster.
– Vi förväntar oss att alliansen ska kunna hjälpa kunderna med att skapa nya affärsmöjligheter och bli effektivare, säger Mark Hurd, vd för HP. Genom att kombinera våra expertkunskaper inom IT och telekom kommer HP och Alcatel-Lucent att kunna hjälpa kunderna med deras teknikbehov och därigenom stärka deras konkurrenskraft.
– Vår globala allians kommer att skapa stora fördelar för kunderna. IT och telekom förs samman på ett hittills nytt sätt, och det är glädjande att se hur vi kan skynda på innovationstakten i vår bransch, säger Ben Verwaayen, vd för Alcatel-Lucent. Jag är också övertygad om att HP kommer att leverera den allra bästa lösningen för våra IT-behov.
För den nästa generationens plattformsarkitektur kommer Alcatel-Lucent att använda sig av HP:s teknik inom IT och telekom samt HP:s kompetens i leverantörsledet. Därmed kommer Alcatel-Lucent att kunna erbjuda tjänsteleverantörer sofistikerade lösningar som är baserade på gemensam "carrier-grade"-teknik och IT-applikationer. På så vis kan tjänsteleverantörerna utnyttja fördelarna med standardbaserad teknik till servrar, processorer och operativsystem.
Enligt avtalet kommer Alcatel-Lucent också att överlåta en stor del av sin IT-verksamhet till HP. Alcatel-Lucent kommer att använda sig av HP:s teknik och expertkunskaper inom transformation för att snabbare migrera till en avancerad IT-infrastruktur som kommer att ge ökad effektivitet. Alcatel-Lucent beräknar att göra avsevärda besparingar och få ett betydligt bättre kassaflöde över den tioårsperiod som avtalet omfattar.

Comments are closed.