Aktiv säkerhet ska standardiseras

Under de senaste åren har forskningen kring aktiv säkerhet inom fordonsbranschen utvecklats i en snabb takt. För att standardisera tester på området kommer VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut), i samarbete med trafiksäkerhetsanläggningen AstaZero, att leda en svensk ISO-grupp och den första standarden bedöms vara framme under 2014.

– Tester inom aktiv säkerhet som till exempel automatisk bromsning görs i dagsläget hos en mängd olika aktörer och på olika sätt. Vi ser det därför som viktigt att det bildas ett sekretariat som kan sätta upp gemensamma standards för testerna, säger Robert Thomson, forskare på VTI. Robert är även ordförande i den globala ISO-arbetsgrupp där SIS, Swedish Standards Institute, är ansvarig för sekretariatet.

Inom Sverige håller också en undergrupp på att bildas som koordineras av SIS tillsammans med representanter från VTI och trafiksäkerhetsanläggningen AstaZero, meddelar VTI

– Att VTI medverkar i detta är naturligt med tanke på vår ställning som oberoende part med en lång tradition av forskning inom trafiksäkerhet, säger Robert Thomson.

För tillfället uppges det pågå ett internationellt arbete med att informera och att involvera så många som möjligt i arbetet för att nå en bred förståelse för syftet med att inom ISO-området specialisera sig på just aktiv säkerhet för fordon.

– Det återstår en del arbete, men vi har kommit en bit på vägen och vår förhoppning är att den första standarden finns klar under 2014. Det finns flera vinster med att sätta upp en typ av "state of the art" då man ska göra oberoende tester kring aktiv säkerhet. Liknande de tester av passiv säkerhet som i dag sker inom Euro NCAP. Dessutom är det glädjande att det redan nu är många som visat intresse och gärna deltar i arbetet, säger Robert Thomson i ett pressmeddelande.

Övriga intressenter inom ISO-gruppen är förutom VTI, SIS och AstaZero även svensk fordonsindustri och olika forskningsinstitut.

Comments are closed.