AI ökar biltillverkarnas lönsamhet

En ny studie från Capgemini Research Institute visar att bara 10 procent av de största bilföretagen världen över implementerar artificiell intelligens (AI) inom hela sin organisation. Detta medför att bolagen missar möjligheterna att öka sitt rörelseresultat med upp till 16 procent. I genomsnitt är det endast var tionde svenskt bolag inom fordonsindustrin som använder sig av artificiell intelligens.

I rapporten “Accelerating Automotive’s AI Transformation: How driving AI enterprise-wide can turbo-charge organizational value” intervjuas 500 chefer från de största biltillverkarna i 8 länder. Resultatet bygger på en jämförbar studie från 2017 för att fastställa de senaste trenderna inom investering och implementering av AI inom bilbranschen. Studien visar att svenska bilföretag (42 procent) i större utsträckning än sina globala konkurrenter (26 procent) väljer att implementera AI i pilotprojekt inom organisationen. Det globala genomsnittet är en sänkning med 15 procent från 2017
– Rapporten visar tydligt att AI behöver implementeras genom hela verksamheten för att ge positiva fördelar för såväl det ekonomiska resultatet som kundnöjdhet och säkerhet, säger Kevin Jiang, VP och ansvarig för AI på Capgemini Invent. Att svenska biltillverkare fokuserar på mindre pilotprojekt beror troligtvis på att man inte vill ta för stor ekonomisk risk initialt. Dock visar alla studier att för att lyckas behöver man integrera tekniken helt i verksamheten och skala upp och industrialisera. AI är inte bara en it-, teknik- eller affärsfråga, utan det berör alla delar av organisationen.
Att jobba integrerat med AI genom hela verksamheten ökade hos de globala bilföretagen under 2018 med 3 procent jämfört med 2017 (från 7 procent till 10 procent). I Sverige var samma ökning 2 procent i jämförelse med bolag från Kina (från 5 procent till 9 procent), Storbritannien (från 9 procent till 14 procent) och USA (från 18 procent till 25 procent).
– Det som är unikt med bilindustrin är att AI kan implementeras och förbättra alla delar i verksamheten. För slutkonsumenterna innebär AI att det blir bättre och säkrare produkter. En annan stor lärdom av rapporten är att 100 procent av de tillfrågade cheferna anser att AI skapar nya jobbmöjligheter, tvärtemot vad många trodde skulle bli en jobbdödare.
Artificiell Intelligens (AI) är en samlad term för de möjligheter som läses in av inlärningssystem som uppfattas av människor som representerar ‘intelligens’. Idag omfattar typiska AI-funktioner tal, bild- och videoigenkänning, autonoma objekt, naturligt språkbehandlingsarbete, konversationsrobotar, prescriptiv modellering, ökad kreativitet, smart automation, avancerad simulering samt komplexa analyser och förutsägelser.

Comments are closed.