AI- och robotikforskare samlas i Örebro

I morgon (13/12) träffas världsledande forskare inom artificiell intelligens och robotik i Örebro för att hitta bättre samarbetsformer mellan de två forskningsfälten.

Robotikforskningscentrumet AASS vid Örebro universitet har tagit initiativet till detta för att det ska bli lättare att utveckla en idé till ett komplett robotsystem.

Vid Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem, AASS, vid Örebro universitet finns en bred kompetens inom datorseende, sensor- och reglerteknik, läraktiga system och artificiell intelligens. Nu vill Örebrocentrumet bli ett nav som åter för samman forskare som arbetar med robotens hjärna, den artificiella intelligensen, och de forskare som utvecklar robotens rörelseförmåga och uppbyggnad, enligt AASS.

– Från början utvecklades dessa två fält tillsammans men allt eftersom blev de allt mer två separata forskningsområden. Vi vill hitta former för ett nära och ömsesidigt samarbete som knyter ihop dessa delar igen och samlar allt som behövs för att utveckla en idé till ett komplett robotsystem under ett och samma tak, säger Alessandro Saffiotti, professor i datavetenskap vid Örebro universitet.

Mötet i Örebro samlar forskare från Sverige, Tyskland, Spanien, Italien, Israel, Storbritannien och USA och målet är identifiera hur man ska gå vidare för att robotikforskare ska kunna ta del av den kunskap som finns inom artificiell intelligens och vice versa.

– Vi samlar forskare som är intresserade av att bygga intelligenta robotar och vi kommer att fokusera på hur forskare inom de båda fälten kan utbyta erfarenheter och därmed driva utvecklingen framåt. Dessutom tror vi att helt nya vetenskapliga frågeställningar kan dyka upp i och med detta och dem vill vi gärna fånga upp, säger Alessandro Saffiotti avslutningsvis i ett pressmeddelande.

Comments are closed.