ADI arbetar i ny riktning

Analog Devices Inc (ADI) har genomfört ett stort förändringsarbete mot kundinriktade lösningar snarare än specifika produkter. Vi har träffat dr Carsten Suckrow, försäljningschef för Europa, som berättar om företagets nya inriktning och vad den har lett fram till.

Många företag utvecklas mot högre nivåer i värdekedjan och i många fall minskas den interna kompetensen i fråga om exempelvis analogkonstruktören. Kunderna behöver helt enkelt i ökad grad kunna köpa lösningar som är mera färdiga, t ex moduler snarare än enskilda komponenter.
– Vi har sett denna utveckling under lång tid. Kunden frågar alltmer efter kompetens, säger Carsten Suckrow.
Analog Devices tog ett helhetsgrepp för att kunna följa marknadens behov och för att kunna genomföra sin nya affärsmodell anställde företaget bland andra dr Carsten Suckrow som har goda meriter från elektroniksystem. Han kom 2010 från Nokia Siemens Networks, där han ansvarade för systemlösningar inom den europeiska divisionen. Tidigare har han haft ledande befattningar inom marknadsföring hos företagen Philips, BenQ och Siemens liksom försäljnings- och marknadsföringsbefattningar inom andra företag för industri och fiberoptik.

Europeisk anda
Analog Devices startades 1965 av Ray Stata och Matthew Lorber.
– Visserligen är Analog Devices ett amerikanskt företag men dess kultur är snarast europeiskt, säger Carsten Suckrow. Exempelvis återinvesterar vi 20 procent av omsättningen i forskning och utveckling. Många av våra anställda arbetar kvar kanske 25 år i företaget. Det är ett stabilt företag att arbeta på, men givetvis måste förändringar ske för att svara på marknadens krav.
Den senaste förändringen innebär att ADI anställer fler systemingenjörer som för specifika ändamål utvecklar lösningar som exempelvis kompletta moduler. Samarbetspartners, som exempelvis Xilinx, tar fram kretskort för olika lösningar.
I Europa har Analog Devices 15 000 kunder vilka tillsammans svarar för en tredjedel av företagets omsättning. 50 procent av omsättningen i Europa kommer från komponenter för industrin.
Andelen industrikomponenter av hela världens försäljning är 45 procent. Kommunikationskretsar svarar för ungefär 30 procent. Andelen omsättning till konsumentmarknaden har minskat från 40 till 20 procent på bara fem år.
– Komponenter för sektorerna kommunikation och fordon är de som ökar mest.

Omvandlarna dominerar
Om vi ser till andelarna inom produktkategorier svarar omvandlarkretsar (A/D och D/A) för 48,5 procent av omsättningen! Försäljningen av omvandlarkretsar har haft en mycket hög tillväxt. ADI är på omvandlarområdet klart störst på marknaden. Störst är man även vad gäller förstärkarkretsar. Dessa utgör litet mer än en fjärdedel av ADIs omsättning. DSP och effekthantering (”power management”) svarar ungefär för 10 procent vardera.
Inom segmentet ”övriga kretsar” växer MEMS-kretsar stadigt. Sådana kretsar är exempelvis gyro för fordon, MEMS-mikrofoner för mobiltelefoner, kretsar för hörapparater och gyro för industrin, t ex för vibrationskontroll.
Intressant är att Danmark står för hälften av omsättningen inom segmentet hörapparatkretsar.
ADI har 9200 anställda i världen, varav 5000 är ingenjörer. Omsättningen nådde 3,0 miljarder dollar förra året.
Carsten Suckrow ser framledes en marknadstillväxt, generellt, på 7 procent per år.
– Vi växer dock med 10 procent årligen, dvs vi tar marknadsandelar.
Största tillväxten för ADI finns inom hälsosektorn, med 16 procent per år.

Comments are closed.