Actuant förvärvar CrossControl AB

Actuant meddelar att de slutfört förvärvet av CrossControl AB för ett belopp motsvarande cirka 40 miljoner USD, plus en möjlig tilläggsköpeskilling relaterad till framtida resultat.

Actuant förvärvar 100 procent av aktierna i CrossControl AB från tidigare huvudägare, fonder under rådgivning av Provider Venture, samt grundare och övriga minoritetsägare. De tidigare ägarna uppges ha sökt efter en ny långsiktig ägare för bolagets fortsatta utveckling och tillväxt.

CrossControl utvecklar och producerar avancerade styrsystemlösningar för industriella fordon i tillämpningar som containerhantering, entreprenadmaskiner, skogsmaskiner, gruvmaskiner och tåg. Företaget levererar sina produkter och tjänster till ledande OEM-kunder som John Deere, Atlas Copco, Cargotec och Bombardier Transportation. Produktportföljen består av miljötåliga och avancerade displaydatorer, controllers och I/O-enheter. Lösningar för interaktion mellan människa-maskin, baserade på bolagets datorplattform CCpilot, står för största delen av omsättningen.

Actuant Corporation är ett diversifierat industriföretag som omsätter 1,6 miljarder USD med verksamhet i mer än 30 länder och med huvudkvarter i Menomonee Falls, Wisconsin, USA.

Actuant’s olika affärsenheter finns inom ett brett område av nischmarknader. Verksamheten är indelad i fyra segment som inriktas mot de marknader man betjänar. CrossControl kommer att tillhöra Maxima Technologies ,som ingår i Actuant’s segment  Engineered Solutions. Maxima Technologies uppges sig vara en ledande global leverantör av instrumenteringslösningar, maskinstyrning och sensorer för industriella fordon som inriktar sig på kunder som kräver avancerade lösningar.

“CrossControl förstärker Maxima Technologies’ position på marknaden för industriella fordon. De tillför avancerade HMI och styrningslösningar till vår portfölj och skapar också en bredare geografisk närvaro för vår verksamhet” säger John Buck, vd för Maxima Technologies och fortsätter “ Med CrossControl kan Maxima erbjuda sina kunder en bredare lösningsportfölj globalt. Med Maximas starka nätverk kan vi få CrossControls produkter att växa globalt”, i ett pressmeddelande.

Comments are closed.