Acreos bredbandskompetens vinner

Acreo uppges ha fått stort genomslag på årets viktigaste internationella konferens, OFC/NFOEC 2010, för forskning inom fiberoptik, transmission och nätverk.

Fem vetenskapliga bidrag från Acreos forskning har i år accepterats till konferensen. Två av bidragen är dessutom så kallade "invited talks" där Acreos forskare blivit speciellt inbjudna att tala.

Acreo erbjuder forskning och utveckling inom området bredbandsteknologi och studerar olika aspekter av framtidens internet. De accepterade konferensbidragen behandlar specifikt resultat inom höghastighetstransmission, optiska nätverk och tjänster, och accessnätverk.

Som exempel bland bidragen kan nämnas ett experiment som genomfördes inom EU-projektet HECTO och demonstrerade optisk transmission för 100 Gbit/s Ethernet. Experimentet, som genomfördes tillsammans med projektets partners, visade att det är möjligt att nå 100 Gbit/s med vanlig intensitetsmodulering.

I en annan studie visades hur inverkan av nya applikationer och användarmönster på internet påverkar design av accessnät och aggregationsnät. Det är framför allt användande av så kallade "peer-to-peer"-applikationer som skapar nya trafikmönster och detta ställer nya krav på nätdesign.

Acreo kommer också att presentera resultat kring framtidens access- och hemmanät inklusive konvergenta lösningar som tagits fram inom EU-projektet ALPHA. Projektet som leds av Acreo, är ett stort projekt inom EUs sjunde ramprogram med brett deltagande av tillverkare och operatörer.

– Det är mycket betydelsefullt att få denna stora uppmärksamhet av vårt arbete, och glädjande att kunna presentera våra internationellt erkända resultat. Att vi presterar forskningsresultat av världsklass visar att vi har spetskompetens till nytta för våra partners och kunder, säger Anders Berntson, avdelningschef på Acreo.

OFC/NFOEC är den största konferensen i sitt slag med både en kommersiell utställning och tekniskt vetenskapliga presentationer. Acreo deltar i den senare.

– Vi ser fram emot att presentera våra bidrag under veckan som kommer, den 21 -25 mars, säger Anders Berntson. Kanske får vi också möjlighet att ge lite extra krydda till konferensen om vårt "post deadline" bidrag blir accepterat

Comments are closed.