Acreo leder forskningsprojekt inom media

Trafiken och trängseln på Internet ökar för varje år och kräver allt mer energi. Att säkra en hållbar mediadistribution, utan att användaren tappar i upplevd kvalitet, är utmaningen som det svenska forskningsinstitutet Acreo med partners nu tar sig an.

Filmer, musik, TV, bilder och annan media distribueras idag i enorma volymer via de globala kommunikationsnäten både i realtid och ”on-demand”. Denna trafikmängd ökar drastiskt – en utveckling som skapar både möjligheter och utmaningar. Att skapa en energieffektiv, robust och skalbar mediedistribution med maximal prestanda och bibehållen kvalitet, är en stor utmaning.

Forskningsprojektet som ska ta sig an uppgiften är döpt till EFRAIM (Ekosystem för framtidens mediadistribution) och kommer inledningsvis att kartlägga och identifiera dagens och morgondagens utmaningar och marknadssituation. Specifikt kommer man att titta närmare på användarens upplevelse och mediekonsumtion och ta fram lösningar för nätverksarkitekturer och mediedistribution med minskad energiförbrukning. Fokus kommer också att läggas på att ta fram prototyper och demonstratorer för utvärdering.

– Det känns både inspirerande och viktigt att börja arbeta med dessa frågor, säger Andreas Aurelius, ansvarig projektledare för EFRAIM och anställd på Acreo. Nu när fler och fler använder, och levererar tjänster för media över Internet, hoppas vi kunna bidra till att stärka svenska aktörer på marknaden.

För att klara av uppgiften har ett branschöverskridande konsortium skapats bestående av Acreo, SICS, LTH, Spotify, SVT, TV4, Ericsson, Telia Sonera, Qbrick och Peerialism. Även andra aktörer kommer att bjudas in, under projektets gång, till branschsamtal om affärsmodeller, rättigheter och hållbarhet.

Projektet kickar igång den 25 september och finansieras av såväl parterna som Vinnova. För att få utvecklingsmedel från Vinnova krävs inte enbart en bra idé som riktar in sig på samhällsutmaningar som miljö, klimat, energi, demografi, hälsa och utbildning. Det måste också finnas förutsättningar för att arbeta brett och sektorsövergripande, med aktörer från akademi, näringsliv och offentlig sektor. Något Acreo har lång erfarenhet av, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.