ACAL helägare till BFi OPTILAS S.A.S

Acal köper nu upp alla aktier i Bfi Optilas för 10 miljoner euro i kontanter och med ytterligare två miljoner euro i form av aktier i Acal.

Bakgrunden till förvärvet är att Acal, som är en elektronikdistributör verksam i Europa, menar att det följer företagets strategi att köpa upp bolag med en specialiserad distribution.

Bfi Optilas, beläget med sitt huvudkontor i Evry, nära Paris, är ett privatägt företag grundat på 1950-talet som, likt vad Acal skriver, är en specialiserad distributör av elektronikkomponenter, moduler och system. Bfi Optilas har specialiserat sig på ett antal nichade teknologier, huvudsakligen inom sensorer, kontaktdon, RF, mikrovågs- och fiberoptiska komponenter, magnetiska material, trådlösa moduler, laser, optik, fotonik, och avbildningsprodukter samt därtill tillhörande test- och mätinstrument.

Bfi Optilas har sina största verksamheter i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Spanien, Beneluxländerna och i Norden. Aktieägarnas godkännande av affären förväntas komma inom de närmaste fem veckorna.

Comments are closed.